Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Θέμα 1 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) είναι ο κλάδος της πληροφορικής που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αλγορίθμων και συστημάτων που μπορούν να εκτελέσουν εργασίες που κανονικά θα απαιτούσαν ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως συλλογισμός, μάθηση, επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με τους Russell και Norvig (2010), η τεχνητή νοημοσύνη είναι «η μελέτη των παραγόντων που λαμβάνουν αντιλήψεις από το περιβάλλον και εκτελούν ενέργειες». Η ΤΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως τις ακόλουθες:

  • Αυτοκινούμενα αυτοκίνητα
  • Επεξεργασία φυσικής γλώσσας
  • Αυτόνομα οχήματα
  • Παιχνίδι και Ψυχαγωγία
  • Εξατομικευμένο μάρκετινγκ
  • Φροντίδα υγείας