Κουίζ
1 παιχνίδι γνώσεων

Κεφάλαιο 5 Σύγχρονη αρχιτεκτονική

Το κεντρικό κτίριο του Κέντρου Pompidou 1972-1977, Παρίσι ΓαλλίαPhoto by Lunna Campos